LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
ZBYNĚK BRUSTMANN

LETNÍ DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR

RATIBOŘ 2022

 
 

                                                  Připravujeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soubory ke stažení:

Přihláška 2021
Seznam věcí na rybářský tábor

Tak co, chodíš rád na ryby? Chceš vyzkoušet a naučit se různé techniky lovu? Jestli ano, připoj se k nám.
Protože od 3.7.2021 startuje 5.dětský rybářský tábor v Ratiboři.
Určitě si každý chytí alespoň jednu tu „velkou“ rybičku, o tom nemám pochyby.
Můžeme chytit kapry, štiky, cejny, amury, karase, okouny aj.

 • Ratiboř u Žlutic(nedaleko K.Varů)
 • pro všechny holky a kluky starší 8 let
 • turnus: 3.7.2021 – 10.7.2021 =2500,- Kč
 • turnus: 10.7.2021 – 16.7.2021 = 2500,- Kč
 • 14 dní: 3.7.2021 – 16.7.2021 = 4990,- Kč
 • maximální počet míst na turnusu je 10 dětí
 • Rybářský tábor Ratiboř. Vesnička Ratiboř leží asi 5 km od Města Žlutice, 30km od K.Varů.
 • Bude se chytat na soukromém rybníku, který je vzdálený 300m od tábora
 • Pravý tábornický život v krásné přírodě, ubytování ve stanech s podsadou
 • Pro začínající i zkušené rybáře ve věku od 8 do 14let, pro kluky i holky
 • není nutné vlastnit rybářský lístek
 • budeme chytat stylem „CHYŤ A PUSŤ“
 • bohatý program, různé soutěže a hry o ceny, rybářské i další aktivity
  – 2 až 4 hodiny rybaření denně (převážně večerní lov, dle počasí)
  – denní program – hry na téma “ANTICKÉ LEGENDY “
  – tradiční i netradiční hry pro tělo i „na hlavu“
  – koupání v rybníku u tábora
  – táborák
  – vyzkoušíte si vaření v přírodě
 • teoretická i praktická výuka rybaření pod vedením zkušeného rybáře
 • zkušený personál včetně zdravotního dozoru a výborných kuchařů
 • pestrá strava 5x denně, celodenní pitný režim
 • práce s GPS navigačními přístroji
 • a mnohé další zajímavosti a překvapení

Samozřejmostí je úzká spolupráce s krajskou hygienickou stanicí v K. Varech, která pravidelně každý rok provádí kontroly, neustálý zdravotnický dohled, dodržování a kontrola pitného i stravovacího režimu. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsadou. Tábor zajišťují a vedou lidé se zkušenostmi a kvalifikací (akreditace vzdělání ministerstva školství), kteří jezdí na dětské tábory více než dvacet let. Čtrnáct dní je docela dlouhá doba. Abychom tedy neumřeli hlady, jezdí s námi i zručný kuchař a skvělá paní kuchařka přes rok pracující ve školní jídelně, kteří se snaží 5× denně připravit něco dobrého k snědku. Pobyt je přínosem pro rozvoj dětí – pomocí her mohou rozvíjet svou osobnost a schopnosti, naučí se spolupracovat v kolektivu, odpočinou si od všedního školního života a odnesou si mnoho zážitků i dovedností, nejen rybářských a to vše zábavnou formou.
Tábor znamená pro děti hlavně mnoho her a zážitků, ale také prověří jejich samostatnost a schopnost pomoci kamarádům ve chvíli, kdy to potřebují.

Máte-li zájem poslat své dítě na náš letní rybářský tábor,
kontaktujte nás prosím na info@detske-tabory.net

Jak a kam platit

převodem na náš bankovní účet
číslo účtu je 8840460217/0100 (Komerční banka).

Abychom mohli platby lépe identifikovat, prosíme o uvedení variabilního symbolu (číslo přihlášky) na závazné přihlášce Vašeho dítěte.

Zdravotní způsobilost dítěte :

Každé dítě účastnící se zotavovací akce (letního nebo zimního tábora, …) musí mít doklad o zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Tento posudek má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Prohlášení o bezinfekčnosti :

Toto prohlášení dítě odevzdá s kopií kartičky zdravotní pojišťovny při odjezdu do tábora

Jak objednat pobyt :

Postup při zajištění pobytu dítěte na LDT Ratiboř

 • V sekci Soubory ke stažení si stáhněte soubor Přihláška, vytiskněte si všechny části přihlášky,                                                                                             případně si zaslání přihlášky objednejte na Tel.: 602 117 628
 • Pokud budete platit poukaz bez přispění zaměstnavatele, do 20. června 2021 uhraďte zálohovou platbu nebo celou částku složenkou nebo bankovním převodem na účet KB do 20.června 2021
 • Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné pro vystavení faktury zaslat spolu s přihláškou tyto údaje: fakturační adresu zaměstnavatele, IČO + DIČ a jméno rodiče, jehož zaměstnavatel bude poukaz hradit
 • Zašlete vyplněnou 1.část přihlášky na zpáteční adresu Zbyněk Brustmann, Drážní 18, 350 02 Cheb, tímto okamžikem je rezervován pobyt dítěte na táboře

Rozvrh dne :

8:00

Budíček

8:05 – 8:20

Rozcvička

8:20 – 8:30

Hygiena

8:30 -9:00

Snídaně, úklid

9:00 – 12:00

Dopolední program

12:00 – 12:45

Oběd

12:45 – 14:45

Polední klid

14:45 – 18:00

Odpolední program

18:00 – 18:30

Večeře

  

18:30 – 22:00

Večerní rybaření

 22:00

Večerní hygiena

22:15

Večerka