LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
ZBYNĚK BRUSTMANN

Info o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Udělujete tímto souhlas živnostníkovi Zbyněk Brustmann, se sídlem Drážní 18, 350 02 Cheb, IČ: 64859843, Živn.list – č.j./ŽÚ/5876/99/Nov (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození a rodné číslo
 • bydliště (Adresa + PSČ)
 • zdravotní pojišťovna
 • školní třída
 • zdravotní omezení
 • fotografie z akcí
 
 1. Jméno, příjmení, email, telefonní číslo, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, školní třída, zdravotní omezení a fotografie z akcí je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem evidence účastníků dětského tábora. Tyto údaje budou “Správcem“ uchovány po dobu 1 roku
 
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zrušením přihlášky prostřednictvím emailu nebo doporučeného dopisu na kontaktní údaje “Správce“ Drážní 18, 350 02.
   
 1. Zveřejňování fotografií z dětských táborů je prováděno v oprávněném zájmu “Správce“.
 
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud,
 • zákonný zástupce může podat žádost na smazání fotografií svého dítěte.